American dream is dream

mt220727-DROYSKA-DOKUMENTACJA-3446_2.jpg american_dream_is_dream_m_drozynska.JPG

American dream is dream

American dream is dream jest pracą będącą wierszem o kulturze śnienia.
W hafcie parafrazuje fragmenty z teorii feministycznej, psychoanalitycznej, popkultury, polityki.
Cytuję Hélène Cixous, Martina Lutra Kinga, Zygmunta Freuda, Annie Lennox, Irving Berlin, Occupy Wall Street.
Tworzę oryginalny język pisany haftem z formalnymi zabiegami przekreśleń, którymi zapisuje stan pomiędzy: godzeniem się na opisywane zjawisko, z równoczesną niezgodą.
Świadomie używam błędów do wprowadzenia pomyłek freudawskich w język pisany. Fantazję o kulturze amerykańskiej łączę z osobistym doświadczeniem: bycia Polką, obywatelką Europy Wschodniej.
Haftowana tkanina została zaminowana przez  Jana Moszumańskiego.

Projekt będzie prezentowany z użyciem plakatów i naklejek z QR kodem, które pojawia się w Rochester i Nowym Jorku. W ramach wizyty studyjnej Rochester University oraz programu rezydencyjnego Residency Unlimited.

Rochester University
Residency Unlimited