Zapomniane

Praca Zapomniane jest inspirowana pracą Stanisława Dróżdża Zapominanie z 1968 roku.
Podobnie jak praca Dróżdża została opracowana także jako projket w przestrzni publicznej.
W pracy Drożyńska parafrazująć wypowiedź arysty odnosi się do artystek zapomniancyh w historii sztuki.
Projket został przygotowany na wystawę Herstoria Sztuki III odbywającą się w Domu Norymberskim w Krakowie.